Άφιξη στο Ιατρείο μας

Σε περίπτωση που προσέρχεστε στο Ιατρείο μας με αυτοκίνητο, θα βρείτε θέση στάθμευσης, τόσο στο πάρκινγκ του Ερυθρού Σταυρού επί της οδού Γράμμου, όσο και στο πάρκινγκ της λαϊκής αγοράς, επί της οδού Αθανασίου Διάκου


Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.