Άφιξη στο Ιατρείο μας

Σε περίπτωση που προσέρχεστε στο Ιατρείο μας με αυτοκίνητο, θα βρείτε θέση στάθμευσης, τόσο στο πάρκινγκ του Ερυθρού Σταυρού επί της οδού Γράμμου, όσο και στο πάρκινγκ της λαϊκής αγοράς, επί της οδού Αθανασίου Διάκου